Grimstad – en dynamisk småby

Grimstad er en fremtidsrettet småby i Agder og satsningen på forskning og teknologi gjør at stadig flere søker seg til de mange attraktive jobbmulighetene kommunen og regionen tilbyr. Dette i kombinasjon med muligheter for et aktivt friluftsliv til sjøs og på land gjør Grimstad til et godt sted å bo.

Kort vei til og fra jobb

Grimstad ligger sentralt i et variert arbeidsmarked preget av store og ekspansive offentlige og private virksomheter. Grimstad og omegn har en godt utbygd infrastruktur som gjør reisevei kort og effektiv. Dette betyr at bolig i Grimstad vil være et riktig valg selv om arbeidsstedet er lokalisert til en av nabobyene.