Forsideslide1
22 Flotte leiligheter
ved bryggekanten på Grimstads solside

Bad i sol fra morgen til kveld!

Biodden Brygge puster nytt liv i Grimstads havn.

Dette er en sjelden mulighet for deg som ønsker å bo ved sjøen med kort vei til byens sentrum.

Forsideslide1
22 Flotte leiligheter
ved bryggekanten på Grimstads solside

Ta kontakt med en av våre meglere

Dajmi E. Birkedal
913 48 590
dajmi@sormegleren.no

Arild Aasen
Tlf: 975 86 730
arild.aasen@sormegleren.no